Ulicę Śliwkową czeka przebudowa
access_time 2019-11-08 05:17:00
Ulica Śliwkowa w dzielnicy Krzyż zostanie przebudowana na odcinku blisko 398 metrów. Prace remontowe mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Niedawno rozstrzygnięto przetarg na to zadanie.

Prace remontowe polegają m.in. na robotach rozbiórkowych istniejącej nawierzchni oraz ogrodzenia i jego fundamentu. Wykonana będzie nowa nawierzchnia z kostki betonowej, prace obejmują też wykonanie zjazdów do posesji. Zostaną położone nowe krawężniki wraz z obrzeżami. Wykonawca ma również wyregulować włazy studzienek, zaworów wodociągowych oraz gazowych. Rów przy ulicy ma zostać oczyszczony z mułu.

Prace będą wymagały wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na tej ulicy, jednak ZDiK zastrzega, że nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów i pieszych.

Remont ma zostać zakończony w połowie grudnia. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia zieleńców i trawników, które zostały zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych.

Prace mają kosztować niemal 740 tys. złotych. Do przetargu stanęły cztery firmy. Wygrało przedsiębiorstwo z Rzuchowej - Housebud Paweł Tomasik.

Komentarze...