Ruszyła rozbudowa PSZOK-ów
access_time 2019-10-21 04:11:00
W tarnowskim PUK przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej rozpoczęto budowę nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. PSZOK. Na ten cel PUK pozyskał środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość brutto projektu wynosi prawie 6,6 miliona zł, z czego dofinansowanie to ponad 3,6 miliona. Modernizacja ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

- Zmodernizowane PSZOK – i będą dla mieszkańców wygodniejsze w obsłudze i lepiej wyposażone - mówi Piotr Zieliński z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Modernizację przeprowadza tarnowska firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. doświadczona w budowie obiektów gospodarki odpadami w całej Polsce i mająca ich sporo na swoim koncie. Prace budowlane trwają, a inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Rozbudowa PSZOK – ów jest niezbędna, bo oddawanych przez mieszkańców odpadów z roku na rok przybywa. I tak, w 2014 roku było ich ponad 3,1 tysiąca ton, rok później ich ilość wzrosła dwukrotnie i przekroczyła 6,2 tysiąca ton. W roku 2017 było to już 9 tysięcy ton. W ubiegłym roku PSZOK – i przyjęły ponad 8,6 tysiąca ton odpadów.

PSZOK-i bardzo się zmienią, zostaną właściwie wybudowane na nowo. Punkt z ulicy Komunalnej znajdzie się w zupełnie innym miejscu, niż był dotychczas, będzie też znacznie większy. Powierzchnia planowanego obiektu to pół hektara, podczas gdy dotychczasowy miał zaledwie 12 arów. Głównym elementem nowego PSZOK-u będzie najazdowa rampa z kontenerami. Taki układ ułatwi mieszkańcom wjazd i wyładunek posegregowanych odpadów do kontenerów stojących u podnóża rampy. Pomieszczenia znajdujące się pod rampą będą służyć obsłudze punktu między innymi do przechowywania narzędzi i magazynowania odpadów wrażliwych na warunki atmosferyczne. - W PSZOK-u przy ul. Komunalnej oprócz gospodarki odpadami prowadzić będziemy edukację ekologiczną – mówi Piotr Zieliński i dodaje, że nowością będzie też powstająca przy Komunalnej ścieżka edukacyjna. Pracownicy PUK – u od lat prowadzą edukacyjne wycieczki dla dzieci, a ścieżka bardzo to ułatwi. - Tablice informacyjne pomogą zrozumieć, na czym polega prawidłowa gospodarka odpadami. Już dzisiaj zapraszamy szkoły i przedszkola. W pobliżu ścieżki zainstalowane zostaną stojaki dla rowerów i ławeczki. PSZOK w zakładzie przy ulicy Kąpielowej będzie miał podobny układ, jak ten przy Komunalnej. W nim również powstanie rampa wyładowcza z kontenerami. Jego lokalizacja i powierzchnia nie ulegną zmianie względem dotychczasowego, ale gruntownie zmieni się wyposażenie, co poprawi funkcjonalność i efektywność obiektu.

Przypomnijmy, że do PSZOK-ów mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać niebezpieczne i kłopotliwe śmieci, takie jak chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki, zepsute sprzęty domowe, czy też posegregowane odpady, takie jak: plastik, szkło, metal, papier, gruz, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A