Coraz bliżej przebudowy ulic Okrężnej i Braci Saków
access_time 2019-04-27 05:06:00
Gotowa jest dokumentacja projektowa modernizacji ulicy Okrężnej, dobiegają końca prace nad dokumentacją dla ulicy Braci Saków. - To poważna inwestycja. W jej efekcie część ulicy Braci Saków od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z Okrężną zastanie poszerzona. W planach jest też budowa ronda, nowych zatok autobusowych i przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej - zapowiada Artur Michałek, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

W pierwszej kolejności ekipy budowlane pojawią się na ulicy Okrężnej. Na odcinku od jej skrzyżowania z ulicą Gładysza do mostu na potoku Wątok powstanie kanalizacja deszczowa. W miejscu niebezpiecznego skrzyżowania ulic Braci Saków i Okrężnej zostanie wybudowane rondo turbinowe. Jezdnia ma mieć dwa pasy, każdy o szerokości co najmniej 3,5 metra. Wzdłuż ulicy zostaną poprowadzone chodniki i ścieżka rowerowa. Planowana jest też budowa nowego oświetlenia ulicznego. - Natężenie ruchu w tej części Tarnowa jest bardzo duże. Ulica Okrężna stanowi połączenie z północnymi dzielnicami i węzłem autostradowym. Tędy jadą również kierowcy, zmierzający w kierunku Rzeszowa i Jasła, natomiast ulica Braci Saków łączy miasto z południowo-wschodnią częścią powiatu tarnowskiego. Konieczne jest więc zastosowanie w tym miejscu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych – mówi Artur Michałek.

Planowana realizacja tego zakresu prac powinna zająć około trzech lat. Wartość robót będzie znana po ukończeniu dokumentacji projektowej i sporządzeniu kosztorysów inwestorskich. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ma zabezpieczone pieniądze na ten cel.

Komentarze...