Urokliwa ścieżka geologiczna w Lichwinie
access_time 2019-03-04 05:22:00
Zapraszamy na pasjonujące spacery nowo powstałą ścieżką geologiczną w Lichwinie w gminie Pleśna. Trasa jest zlokalizowana przy drodze gminnej Lichwin-kamieniołom, a jej długość, to ok. 3 kilometry. Po drodze zobaczymy sporo atrakcyjnych obiektów.

Warto odkryć osobliwość przyrodniczą - Diabli Kamień na stoku góry Wał. Na ścieżce geologicznej spotkamy również skamieniałe pnie drzew liczące ok. 66 mln lat. Co jeszcze czeka na turystów? Przede wszystkim cmentarz z okresu I wojny światowej oraz nieczynny kamieniołom, w którego wyrobisku znajdują się pokłady łupka z okresu miocen. Wędrówka odbywa się w pięknych okolicznościach przyrody z urokliwymi krajobrazami. Na trasie ulokowano miejsce do odpoczynku z małą infrastrukturą turystyczną w postaci ławeczek. Są też kosze na śmieci, a także tablice informacyjne.

Ścieżka geologiczna w Lichwinie jest również jednym z elementów tzw. Źródlanego Szlaku, którego motyw przewodni stanowi metoda lecznictwa księdza Sebastiana Kneippa. Obecnie zaplanowane inwestycje realizują trzy gminy: Pleśna, Gromnik i Ciężkowice przy wsparciu Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Skala inwestycji jest olbrzymia – całkowitą wartość wszystkich elementów Źródlanego Szlaku szacuje się na ok. 80 mln złotych. Źródlany Szlak będzie swoistym kołem zamachowym do rozwoju turystyki w subregionie tarnowskim, na czym skorzystają również mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. 

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr.

Liderem projektów jest Tarnowska Organizacja Turystyczna (TOT) - która jest Lokalną Organizacją Turystyczną powstałą w 2011 r. jako szósta w województwie Małopolskim i działającą głównie na terenie Subregionu Tarnowskiego. Ważnym zadaniem TOT jest wsparcie lokalnego rynku usług turystycznych, kreowanie lokalnych produktów turystycznych oraz promocja i rozwój turystyki.

Powyższe projekty na które TOT pozyskała blisko 8 mln złotych stanowią pierwszy ważny krok w kompleksowej promocji i komercjalizacji produktów sieciowych w Subregionie Tarnowskim.

Komentarze...