Od dziś zmiany w śmieciach. Odpady zielone i wielkogabarytowe nie będą odbierane
access_time 2019-03-01 08:30:00
Jak informuje magistrat od 1 marca nie będą odbierane od mieszkańców Tarnowa odpady zielone i wielkogabarytowe. To skutek utrzymania przez Radę Miejską cen odbioru odpadów, które nie są adekwatne do kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta Tarnowa w obszarze gospodarki komunalnej. Pozostałe odpady zarówno zmieszane, jak i selektywnie zebrane będą odbierane zgodnie z obowiązującym regulaminem.

W Tarnowie opłata za gospodarowanie odpadami pozostaje niezmienna od 1 lipca 2014 r. i wynosi 8,50 zł od osoby miesięcznie. W ciągu czterech ostatnich lat liczba odbieranych odpadów wzrosła o pięć tysięcy ton, rosną też koszty gospodarki śmieciami. Cena za zagospodarowanie 1 tony odpadów wielkogabarytowych wzrosła w tym czasie z 278 zł do 694 zł, czyli o 149%! O niemal 90% wzrósł koszt zagospodarowania odpadów zielonych (ze 110 zł/t do 204,12 zł/t). – Uregulowanie opłat w tym zakresie jest konieczne. Brak decyzji doprowadzi do deficytu finansowego. Jeśli chcemy tego uniknąć musimy działać szybko i konsekwentnie – podkreśla prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Od 1 marca tarnowianie mogą odpady wielkogabarytowe oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Kąpielowej 4b oraz przy ul. Komunalnej 31. Muszą być one jednak posegregowane według rodzaju odpadów.

Komentarze...