Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna usprawnia diagnostykę ADHD
access_time 2018-12-14 04:01:00
Od stycznia 2019 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie zaprasza rodziców do korzystania z możliwości diagnozowania za pomocą testu MOXO, nowoczesnego, obiektywnego i pierwszego w regionie wsparcia diagnozy zaburzeń uwagi i nadruchliwości, w tym ADHD.

Problemy z nadpobudliwością i koncentracją uwagi obserwuje się obecnie u niemal 50% uczniów. Zaburzenia te znacznie utrudniają przyswajanie wiedzy i prawidłowe funkcjonowanie dziecka w środowisku. Podstawą terapii w takim przypadku jest rzetelna diagnoza, którą pomaga przeprowadzić nowoczesny, obiektywny, komputerowy test MOXO. Badania naukowe wykazały 90% skuteczności tego narzędzia diagnostycznego. Jest to pierwszy na świecie test, w którym zastosowano dystraktory (czynniki rozpraszające uwagę) symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe. Test opracowany został dla dwóch grup wiekowych 7-12 lat oraz 13-60 lat. Badanie testem MOXO wykonywane jest przez odpowiednio wyszkolonych specjalistów: psychiatrów, neurologów, psychologów, pedagogów, logopedów.

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dr Renata Smoleń tłumaczy: - MOXO jest obiektywnym i wiarygodnym narzędziem wspierającym diagnozę ADHD. Test sprawdza rzeczywiste reakcje badanego, następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych objawów ADHD czyli: zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadaktywności.

Przed wykonaniem testu badany otrzymuje jasne instrukcje, po czym zadania wykonuje samodzielnie na komputerze. Test trwa niespełna 15 minut i podzielony jest na 8 etapów. Wyniki testu zostają zobrazowane w formie barwnych wykresów. Pozwalają precyzyjnie określić rodzaj zaburzeń i dostosować odpowiednią terapię. Wyniki testu MOXO są respektowane i cenione nie tylko przez pracowników pedagogicznych ale i przez psychiatrów i neurologów.

Od stycznia 2019 roku Poradnia zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców do zgłaszania się na diagnozę testem MOXO osobiście do siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie - ul. Krzyska 17A lub telefonicznie pod numerem telefonu - 14 627-29-59.

Komentarze...