Powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem
access_time 2018-12-11 05:34:00
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem selektywnym. Pierwsze spotkanie odbędzie się w styczniu przyszłego roku, a zajęcia odbywać będą się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.

Mutyzm wybiórczy to rodzaj zaburzenia lękowego, pojawiający się najczęściej pomiędzy drugim a piątym rokiem życia. Dotknięte nim dziecko może np. bez problemów porozumiewać się z domownikami, ale zaprzestaje komunikacji z rówieśnikami czy nauczycielami. - Dziecko z mutyzmem wybiórczym jest narażone na pewną izolację, jest mu trudno uczestniczyć w zabawie, powiedzieć „proszę”, „dziękuję”, może być uważane za niegrzeczne. Brak właściwej terapii wpływa na pogłębianie się problemów z funkcjonowaniem dziecka w określonych sytuacjach społecznych, a to z kolei powoduje  frustrację rodziców, gdyż mogą po prostu nie wiedzieć jak pomóc swojemu dziecku – mówi dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Renata Mielak.

Zajęcia, prowadzone przez neurologopedę, Annę Bazułę oraz psycholog, Ewę Faliszek-Podgórską, umożliwią wymianę doświadczeń, omówienie sposobów pomocy dziecku w codziennym funkcjonowaniu oraz nauczenie się sposobów reagowania na jego trudności. Pozwolą także na poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów zaburzenia, jakim jest mutyzm wybiórczy.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Chyszowskiej 3 (tel. 14 655 99 95) do piątku 21 grudnia.

Komentarze...