Nagroda Specjalna POLIN dla Adama Bartosza
access_time 2018-12-10 10:17:00
Adam Bartosz, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie i prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie został laureatem Nagrody Specjalnej, przyznawanej przez dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, szef Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich. Spośród 110 zgłoszeń z całej Polski kapituła konkursu wyłoniła siedmioro nominowanych. Nagroda POLIN trafiła do rąk Tomasza Wiśniewskiego, założyciela Społecznego Muzeum Żydów Białegostoku. 

Jednym z dwóch laureatów nagród specjalnych został Adam Bartosz, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. W uzasadnieniu stwierdzono m.in., że Adam Bartosz był przez wiele lat dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Jest wybitnym znawcą kultury i historii Romów oraz Żydów, jednym z założycieli Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, a także pomysłodawcą obchodów Dni Pamięci Żydów Galicyjskich w Tarnowie i okolicznych miejscowościach.

Fot. Mateusz Niemczura

Komentarze...