Wybrano Komisje Rady Miejskiej
access_time 2018-11-23 14:02:00
Podczas wczorajszej, I sesji Rady Miejskiej w Tarnowie VIII kadencji, radni wybrali członków stałych i doraźnych komisji rady.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie:

Grażyna Barwacz

Kinga Klepacka

Sebastian Stepek

Krystyna Mierzejewska

Dawid Solak

Józef Gancarz

 

Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie:

Angelika Świtalska

Dawid Solak

Piotr Górnikiewicz

Jakub Kwaśny

Tomasz Olszówka

Sebastian Stepek

Agnieszka Danielewicz

 

Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej w Tarnowie:

Józef Gancarz

Piotr Wójcik

Piotr Sak

Dawid Solak

Grażyna Barwacz

Jakub Kwaśny

Zbigniew Kajpus

Agnieszka Danielewicz

Sebastian Stepek

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie:

Tadeusz Żak

Robert Wardzała,

Agnieszka Danielewicz

Marian Wardzała

Mirosław Biedroń

Piotr Wójcik

 

Komisja Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie:

Grażyna Barwacz

Kinga Klepacka

Krzysztof Janas

Anna Krakowska

 

Komisja Zdrowia Rady Miejskiej w Tarnowie:

Krystyna Mierzejewska

Roman Korczak

Angelika Świtalska

Tadeusz Żak

Tomasz Olszówka

 

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie:

Marek Ciesielczyk

Krzysztof Janas

Agnieszka Danielewicz

Kinga Klepacka

Krystyna Mierzejewska

 

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie:

Piotr Górnikiewicz

Sebastian Stepek

Robert Wardzała

Marian Wardzała

Krzysztof Janas

Stanisław Klimek

 

Komisja Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie:

Józef Gancarz

Angelika Świtalska

Piotr Sak

Ryszard Pagacz

Tadeusz Żak

Piotr Górnikiewicz

Marian Wardzała

Robert Wardzała

Zbigniew Kajpus

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie:

Piotr Sak

Mirosław Biedroń

Ryszard Pagacz

Sebastian Stepek

Krzysztof Janas

 

Doraźna Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie:

Anna Krakowska

Ryszard Pagacz

Stanisław Klimek

Jakub Kwaśny

Tadeusz Żak

Krzysztof Janas

Grażyna Barwacz

 

Doraźna Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Tarnowie:

Jakub Kwaśny

Tomasz Olszówka

Zbigniew Kajpus

Piotr Wójcik

 

Fot. Paweł Topolski

Komentarze...