Będą dofinansowania na wymianę pieców, ale nie podjęto decyzji ws. zagospodarowania przestrzennego
access_time 2018-07-18 08:41:00
Na wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę regulującą zasady dofinansowania do wymiany pieców na paliwa stałe na piece gazowe. Dzięki temu tarnowianie mogą starać się o środki finansowe na ten cel w wysokości maksymalnie 7,5 tys. złotych.

Dzięki uchwale miasto może dofinansować właścicielom mieszkań wymianę palenisk węglowych na ekologiczne, opalane gazem piece lub przyłączenie do miejskiej sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Maksymalna wysokość dotacji to 7,5 tysiąca złotych. - Warto jak najszybciej złożyć wniosek – podkreśla Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. W pierwszej kolejności z dofinansowania będą mogli skorzystać mieszkańcy, których nie objęły dotacje unijne, przydzielane na podstawie audytów, przeprowadzanych w budynkach. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego nie mogły zostać przyznane na wymianę pieców w tych budynkach, w których przeprowadzony audyt, czyli ocena energetyczna budynku wykazała, że dane mieszkanie nie jest wystarczająco ocieplone. Dotacje na wymianę pieców, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tego wymogu nie mają, jednak w regulaminie zapisany jest limit mocy cieplnej na metr kwadratowy mieszkania, dlatego mieszkanie powinno być ocieplone. Z dofinansowania mogłoby skorzystać około 60 właścicieli mieszkań. Wnioski w tej sprawie można składać na ulicy Nowej 4, w Wydziale Ochrony Środowiska UMT.

W Tarnowie pozostało około 4000 pieców na paliwo stałe, czyli węgiel i drewno. Plany przewidują, że do 2023 roku zlikwidowanych zostanie 2800 z nich. Zlikwidowane piece zostaną zastąpione ogrzewaniem ekologicznym.

Radni przegłosowali także projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018, dzięki czemu będzie możliwa rozbudowa cmentarza w Klikowej.

Fiaskiem zakończyła się natomiast próba podjęcia jednoznacznych decyzji dotyczących trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Tarnowa. Nie zostały także podjęte uchwały umożliwiające przystąpienie do procedur planistycznych. Przewodniczący Rady Miejskiej, po konsultacji z przewodniczącymi klubów, ogłosił przerwę w obradach sesji do 29 sierpnia.

Przypomnijmy, w planie sesji znalazły się trzy opracowane już miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które jak dotąd nie zostały uchwalone przez radnych. Były to MPZP dla: południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Heleny Marusarz i Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza i terenu położonego w Tarnowie w rejonie ul. Komunalnej – „Krzyż – Wschód III”.

Radni, jak rycerze na front, zgłaszają się na wezwanie pana prezydenta. Muszę stwierdzić, że w swojej obecności jako radny nie spotkałem się z taką propozycją prezydenta, który wzywa na sesję nadzwyczajną dla uchwalania planów planistycznych i uruchamiania procesów planistycznych. Coś nadzwyczajnego musi być uzasadnione. – przekonywał radny Jacek Łabno.

Uchwalenie planów pozwoliłoby z jednej strony wprowadzić ład urbanistyczny w ww. częściach miasta, z drugiej natomiast – wpłynęłoby pozytywnie na rozwój gospodarczy Tarnowa. – Inwestorzy przyjeżdżają i pytają, gdzie mogą planować swoje inwestycje, a radni notorycznie odmawiają dyskusji nt. uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wszyscy patrzą jak się rozwijają Kraków i Rzeszów, ale proszę zwrócić uwagę, że połowa Krakowa ma uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Ogłoszona przerwa w obradach nie jest w tym kontekście korzystna dla miasta. – Inwestorzy nie mają wakacji, oni są bardzo aktywni. Oczekują, że miasto się określi, czy chce nowe miejsca pracy i nowe inwestycje, czy też nie. Dzisiejsza decyzja Rady Miejskiej wskazuje, że radnym losy miasta w wymiarze rozwoju gospodarczego są obojętne – dodaje prezydent.

Radni nie podjęli także dyskusji nad projektami uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tuchowskiej, linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów i drogi krajowej nr 94 oraz w rejonie ulicy Spokojnej i al. Piaskowej, w okolicy której ma zostać utworzona Strefa Aktywności Gospodarczej, na którą miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej.

 

Komentarze...