Słaba zdawalność egzaminu na prawo jazdy
access_time 2018-07-18 07:19:00
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie podsumował pierwsze półrocze pod kątem przeprowadzonych egzaminów państwowych. Na wszystkie kategorie prawa jazdy odbyły się 7784 sprawdziany teoretyczne i 10 710 – praktycznych.

Zdawalność od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie i plasuje tarnowską placówkę pośrodku ogólnopolskiego rankingu. Tradycyjnie, najwięcej kandydatów na kierowców chciało uzyskać prawo jazdy kategorii B. Wyniki zdawalności w tej grupie, zwłaszcza jeśli chodzi o egzamin praktyczny, są – w porównaniu z innymi kategoriami – najsłabsze. Za pierwszym podejściem egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B, pozytywnie zaliczyło blisko 65 procent kandydatów na kierowców. Umiejętności praktyczne pozytywnie oceniono u 41,1 procent zdających. 

- Nadal więcej osób ma większe trudności z prawidłowym wykonaniem zadań egzaminacyjnych podczas jazdy po mieście niż na placu manewrowym – ocenia Jarosław Sady, dyr. MORD w Tarnowie. – Tymczasem od właściwego opanowania zasad poruszania się w ruchu drogowym i sprawnego operowania pojazdem zależy bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Naszym zadaniem jest o nie dbać.

Znacznie lepiej, podczas egzaminów, radzili sobie zdający na inne kategorie prawa jazdy. Na kategorię C (samochody ciężarowe) zdawalność wyniosła ponad 60 procent (67 procent – teoria, 64,5 procent – praktyka), a na kategorię D (autobus) nawet więcej (70 procent – teoria, 75 procent – praktyka).
Bardzo dobrze radzili sobie również przystępujący do egzaminów uprawniających do kierowania motocyklami – na kategorie A, A1 i A2. Zarówno podczas sprawdzianów teoretycznych, jak i praktycznych pozytywne wyniki uzyskało ponad 60 procent zdających.
Wśród osób przystępujących do egzaminu na kat. AM (motorowery) tylko połowa pozytywnie zaliczyła teorię, ale praktyczne umiejętności aż 82,5 procent zdających zostały ocenione pozytywnie.

Fot. Arch. MORD

Komentarze...