84 klasy dla 2336 uczniów powstały w tarnowskich szkolach średnich
access_time 2018-07-16 05:08:00
W roku szkolnym 2018/2019 w tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych będzie się kształcić 2336 uczniów. Otwarte zostały 84 oddziały.

W wyniku naboru elektronicznego, zakończonego 10 lipca, do liceów ogólnokształcących będzie uczęszczać 1230 uczniów, do techników – 891, a do szkół branżowych – 215.

Od 11 lipca trwa rekrutacja uzupełniająca, która zakończy się 22 sierpnia 2018 roku.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w szkołach już poza systemem elektronicznym. Według danych na dzień 10 lipca w liceach ogólnokształcących było wolnych ponad 40 miejsc, w tym w I LO, III LO, IV LO, V LO, VII LO i XVI LO oraz XX LO.

Tarnowskie technika dysponowały w tym dniu blisko 50 miejscami, a szkoły branżowe miały ich kilkanaście.

Największym powodzeniem, podobnie jak w latach ubiegłych, w dalszym ciągu cieszą się licea ogólnokształcące – szczególnie III LO oraz zawodowe szkoły techniczne – Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Najwięcej chętnych zgłosiło się oddziałów informatycznych i mechatronicznych.

Komentarze...