W tarnowskim CKiW OHP ruszył nabór na nowy rok szkolny
access_time 2018-07-10 03:40:00
W Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27 trwa nabór na rok szkolny 2018/2019.

Oferta CKiW OHP w Tarnowie na rok szkolny 2018/2019

Nauka w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie:

 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • ślusarz (z przygotowaniem do egzaminu spawalniczego klasa pod patronatem Zakładów Mechanicznych w Tarnowie)
 • fryzjer
 • cieśla
 • cukiernik

Nauka w klasie III Gimnazjum z przysposobieniem do pracy w specjalności:

 • ślusarz
 • kucharz
 • murarz – tynkarz
 • stolarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Wymagania:

- ukończone 15 lat, nie przekroczone 18 lat,
- ukończone gimnazjum (obowiązuje kandydatów do ZSZ),
- przychylna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów do Gimnazjum).

Niezbędne dokumenty:

- podanie,
- ostatnie świadectwo szkolne,
- kwestionariusz osobowy,
- skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania (obowiązuje kandydatów do internatu),
- numer pesel,
- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (obowiązuje kandydatów do Gimnazjum),
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na naukę w wybranym zawodzie,
- fotografie – 4 szt.,
- dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny,
- opinia w przypadku posiadania kuratora.

Komentarze...