Radni skwitowali zarząd powiatu. Jednogłośnie
access_time 2018-07-03 05:48:00
29 radnych głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Nie było głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

Podczas XLIV sesji Rady Powiatu Tarnowskiego radni powiatowi głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za miniony rok. Cała Rada Powiatu jednomyślnie głosowała za przyjęciem stosownej uchwały.

- Miniony rok, pomimo trudności, szczególnie tych związanych z uporządkowaniem spraw własnościowych, udało się zamknąć z bardzo dobrym bilansem. Pozyskane zostały znaczne kwoty środków zewnętrznych, dzięki czemu bez przeszkód mogliśmy realizować zaplanowane inwestycje - mówił po zakończeniu głosowania Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

W zakresie dochodów budżet został wykonany w 100,4%, w kwocie wynoszącej ponad 131 mln zł. Plan wydatków - ponad 134 mln zł - w ciągu roku zwiększony został o ponad 5 mln zł. Wykonanie wyniosło 95,8%.

Komentarze...