„Małopolski e-Senior” w Lisiej Górze
access_time 2018-05-29 02:20:00
Na terenie gminy Lisia Góra, Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej rozpoczyna realizację projektu „Małopolski e-Senior”. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu wśród seniorów.

Projekt odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – podkreśla Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra.

W ramach projektu adresowanego do osób po 65 roku życia odbędą się bezpłatne szkolenia.  Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma nieodpłatnie i na własność tablet, na którym pracował wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.
Przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i zaawansowanym, a kwalifikację do nich poprzedzi analiza umiejętności uczestników. Z kolei spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. 

Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych w szkołach w każdym sołectwie. Ich tematyka obejmie następujące zagadnienia: pierwsze kroki z tabletem i Internetem; jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?; moja pierwsza poczta elektroniczna; skype - bezpłatne rozmowy z rodziną i znajomymi; Facebook - serwis społecznościowy; aktywność obywatelska online; zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP; podstawy obsługi edytora tekstu; podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego; robienie zdjęć oraz prosta edycja nagrań wideo; bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych; sprawy codzienne a Internet; potrzeby duchowe a Internet; zarządzanie własnymi finansami; rozrywka z Internetem.

W ramach rekrutacji, uczestnicy zobowiązani będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Potem osoby rekrutujące się do projektu wezmą udział we wspomnianym już teście diagnostycznym określającym poziom kompetencji cyfrowych, co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Komentarze...