Program wspierania najzdolniejszych uczniów znów w Tarnowie
access_time 2018-05-30 06:06:00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów, współpraca z uczelniami wyższymi, umożliwienie uczestnictwa w edukacyjnych innowacjach i eksperymentach pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli – to tylko niektóre z zapisów programu wspierania edukacji najzdolniejszych dzieci i młodzieży, który ponownie będzie realizowany w Tarnowie.

- Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Pragniemy, aby nasze szkoły sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi uczniów i tworzyły warunki do jak najlepszego wykorzystania ich potencjału - podkreśla Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży funkcjonuje od siedmiu lat. Teraz grono uczniów, którzy mogą liczyć na stypendium, przyznawane przez prezydenta Tarnowa za wybitne osiągnięcia naukowe, zostało poszerzone o dwukrotnych finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Jednorazowe stypendium może wynieść maksymalnie trzy tysiące złotych. Stypendia w maksymalnej wysokości dwóch i pół tysiąca złotych trafią do uczniów, mogących się pochwalić wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. Uchwała stanowi też że nie będą już przyznawane stypendia sportowe, niemniej jednak Gmina Miasta Tarnowa będzie wspierać uczniów, którzy mogą się nimi poszczycić.

Kolejna zmiana polega na tym, że inaczej niż dotąd, o stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów może wnioskować nie tylko dyrektor, ale także rodzic, opiekun prawny ucznia lub uczeń, jeżeli jest pełnoletni. Na realizację programu przeznaczonych ma zostać, jak co roku około 200 tysięcy złotych.

Cele programu to między innymi promowanie wybitnie uzdolnionych uczniów, zwiększanie ich motywacji do rozszerzania wiedzy poza programem nauczania oraz do rozwijania umiejętności i zdolności, wspieranie nauki języków obcych, a także kreowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie.

Komentarze...