Marek Nawara patronem mostu
access_time 2018-05-24 08:04:00
Most na Wiśle, łączący gminę Szczurowa z gminą Koszyce otrzymał 23 maja imię Marka Nawary, pierwszego marszałka Małopolski, zmarłego w 2011 roku. Odsłonięto również pamiątkowe tablice po obu stronach mostu.

Marek Nawara był jednym z najaktywniejszych polskich samorządowców i twórców obecnego kształtu samorządu w Polsce. W latach 1990 - 1998 był wójtem podkrakowskiej gminy Zielonki, która w tym czasie stawiana była za wzór samorządowego sukcesu i przewodniczącym sejmiku krakowskiego. Był również posłem na Sejm, radnym województwa małopolskiego i dwukrotnie – marszałkiem Małopolski. W czasie dwóch swoich kadencji zainicjował między innymi wprowadzenie systemu dotacji na ratowanie małopolskich zabytków i wspierania jednostek OSP, utworzenie pierwszego regionalnego portalu internetowego Wrota Małopolski, promującego walory turystyczne i kulturowe regionu i informującego o działaniach jego władz. Doprowadził również do stworzenia Małopolskiej Listy Szans, nowatorskiego wówczas w skali kraju rozwiązania, polegającego na udziale lokalnych społeczności w tworzeniu strategii regionu. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, w tym między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Ratowanie Życia i Ochronę Mienia. Za szczególne zasługi dla samorządności w Polsce został wyróżniony Nagrodą im. Grzegorza Palki, nazywaną „samorządowym Oscarem”. Pojutrze, 25 maja, upłynie 7 lat od jego śmierci.

W uroczystości wzięli udział między innymi wójt Szczurowej, Marian Zalewski, wójt Koszyc, Stanisław Rybak, marszałek Małopolski, Jacek Krupa, Monika Karlińska-Nawara, wdowa po marszałku Nawarze oraz prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, który jako wicemarszałek Małopolski przez kilka lat współpracował z Markiem Nawarą.

Most, łączący miejscowości Górka i Sokołowice, nazwany imieniem marszałka Marka Nawary powstał 16 lat temu, gdy Nawara był marszałkiem Małopolski. Była to wówczas jedna z bardziej oczekiwanych inwestycji w Małopolsce. Wcześniej mieszkańcy przeprawiali się przez Wisłę promami.

 

Fot. By Mach240390 - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47281692

Komentarze...