Wystawa prac wykladowców Instytutu Sztuki PWSZ
access_time 2018-05-22 04:16:00
Już w najbliższy czwartek, 24 maja odbędzie się wernisaż wystawy "Ciało Pedagogiczne". Na ekspozycję składają się prace wykonane przez wykładowców Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie. Wernisaż odbędzie się w Galerii BWA na Dworcu PKP, początek o godz. 18.30.

Jubileusz 20 lat istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie to również skromny jubileusz 5 lat funkcjonowania Instytutu Sztuki. Najmniejszego spośród Instytutów tej pierwszej wyższej szkoły zawodowej w kraju. Jednak w sztuce, skala najczęściej nie determinuje sukcesu, bowiem łatwo przegrywa z priorytetem jakości.

Z pełną odpowiedzialnością i nie bez satysfakcji spoglądam na te pół dekady jako czas materializujący dzieło osobliwe i społecznie pożądane. Podstawowym celem naszego Instytutu jest kształcenie projektantów legitymujących się śmiałą, ugruntowaną estetycznie postawą, gotowych zaoferować niezależną i atrakcyjną wizję przestrzeni publicznej.

Mamy sporo dowodów na to, że cel ten realizowany jest w więcej niż zadowalających proporcjach. Wielu absolwentów podejmuje aktywności branżowe często wykraczające poza standardowe oczekiwania, nawiązując nieraz współpracę z podmiotami o bardzo wysokich pułapach kwalifikacyjnych.

Nasz Instytut z brawurą beniaminka zmienia przyzwyczajenia środowisk lokalnych udowadniając, że szkolnictwo wyższe to również potencjał pozanaukowej aktywności i współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Niniejszy wstęp do katalogu nie jest formą poz walającą nawet na skromne wzmiankowanie wszystkich naszych inicjatyw na tym polu.

Jest on za to kolejnym dowodem w sprawie. Sprawie dla nas, pedagogów Instytutu ważnej. Każdy bowiem chociażby najmniejszy przejaw aktywności twórczej, czy to w formie dydaktyki, czy nieskrępowanego aktu tworzenia zakłada należny rezonans.Jest to drugi w historii Instytutu pokaz twórczości pedagogów. Pierwszy jednak poza murami naszej Uczelni, a zaproszenie ze strony Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie to spory zaszczyt. Prezentując w tych jubileuszowych dniach, każdy z nas z osobna, po kawałku siebie, liczymy również na ugruntowanie zaufania studentów bo cóż znaczy mistrz, który potrafi tylko gadać?

dr Bartłomiej Bałut, Dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ

Komentarze...