Jak zgłosić kandydatów do Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa
access_time 2018-02-22 05:31:00
Zbliża się pierwszy z terminów składania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa. Przypomnijmy, wnioski do Konwentu, za pośrednictwem Urzędu Miasta, można zgłaszać do 31 marca. Kolejny termin to 30 września - przypominają urzędnicy magistratu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2013 r., Odznaka Honorowa Gminy Miasta Tarnowa może być nadana osobom fizycznym niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania oraz podmiotom nie będącym osobami fizycznymi niezależnie od siedziby, które całokształtem działalności państwowej lub społecznej przyczyniły się do rozwoju miasta lub poprzez swoją odwagę i poświęcenie, bądź też z narażeniem własnego życia broniły mieszkańców miasta, niosły im pomoc oraz zapewniały bezpieczeństwo i ochronę w przypadkach zagrożenia.

Kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia mogą zgłosić prezydent Tarnowa, przewodniczący Rady Miejskiej, klub radnych, grupa 5 radnych lub komisja rady oraz podmioty, które nie są osobami fizycznymi i mają siedzibę na terenie miasta poprzez złożenie stosownego wniosku.

Również mieszkańcy mogą przedstawić swoje propozycje. Muszą jednać tego dokonać za pośrednictwem ww. wnioskodawców.

Komentarze...