Ruszył nabór do tarnowskich przedszkoli
access_time 2018-02-21 04:27:00
Rodzice tarnowskich przedszkolaków z placówek publicznych mogą już składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. Mają na to czas do 28 lutego.

Deklarację należy złożyć w przedszkolu, do którego chodzi dziecko. Rejestracja dzieci, które pierwszy raz pójdą do przedszkoli, rozpocznie się 9 marca i potrwa do 30 marca, do godziny 15.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie liczba zdobytych punktów, a w przypadku wyników równorzędnych – dodatkowe kryteria, określone uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, takie jak fakt, że oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo też dziecko wychowywane jest przez jednego rodzica, pracującego czy studiującego.

Pod uwagę brane jest również to, czy rodzeństwo kandydata na przedszkolaka kontynuuje wychowanie przedszkolne w placówce, do której dziecko ma być przyjęte oraz dogodne położenie przedszkola względem miejsca pracy jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Komentarze...