5 obywateli Ukrainy zatrzymanych podczas pracy
access_time 2018-02-05 13:15:00
W czwartek 1 lutego południa funkcjonariusze Grupy do spraw Cudzoziemców z Placówki SG w Tarnowie wszczęli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w jednej z mazowieckich firm, działającej na terenie Tarnowa.

W wyniku podjętych działań, strażnicy graniczni zatrzymali 5 ob. Ukrainy, którzy wykonywali prace budowlane przy wykańczaniu pomieszczeń handlowych, w jednej z tarnowskich galerii. Cudzoziemcy podczas kontroli legalności zatrudnienia nie posiadali zezwolenia na pracę.  W stosunku do osób zatrzymanych stwierdzono naruszenie przepisów art. 120 ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Tarnowie wobec zatrzymanych ob. Ukrainy wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu z rocznym zakazem wjazdu na terytorium RP. Ponadto wobec ww. zatrzymanych została zastosowana sankcja w postaci pouczenia zgodnie z art. 120 ust.2 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy zastosowaniu art. 41 kw. Wieczorem, zatrzymani ob. Ukrainy zostali zwolnieni celem wykonania decyzji.

Jednocześnie Polak, który powierzał ww. obywatelom Ukrainy nielegalne wykonywanie pracy naruszył art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - (tj. „kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł. do 30000 zł.”). W związku z tym wobec pracodawcy został sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie.

Fot. www.karpacki.strazgraniczna.pl

Komentarze...