Wiele ciekawych rozwiązań dla niepełnosprawnych już dostępnych
access_time 2018-02-01 05:32:00
Gmina Miasta Tarnowa wraz z początkiem roku uruchomiła nowy projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Tarnowa i subregionu tarnowskiego pn. „Od bierności do aktywności” w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. Na początku stycznia oficjalnie otwarto biuro projektu oraz przedstawiono harmonogram prac związanych z realizacją projektu.

W projekcie „Od bierności do aktywności” w ciągu trzech lat weźmie udział ponad 200 osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Tarnowa i subregionu tarnowskiego biernych zawodowo, bezrobotnych, pracujących i uczących się. W bieżącym roku projektem zostanie objętych 67 osób. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, w listopadzie br. zostanie oddany do użytku pensjonat, który jest poszerzeniem działalności ZAZ.

– Aktualnie najważniejszym i najpilniejszym zadaniem jest organizacja naboru kandydatów. W następnej kolejności rozpoczną się prace związane z opracowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju dla poszczególnych uczestników, prace nad harmonogramem i tematyką szkoleń – mówi Agnieszka Hulska, asystent koordynatora projektu.

Informacje o naborze i formularz rekrutacyjny dostępne są w biurze projektu i na stronie ZAZu. Formularz zostanie również zamieszczony na stronie www.tarnow.pl. Na zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie czekamy do 7 lutego, nie wykluczamy też, że zorganizujemy rekrutacje uzupełniającą – dodaje.

Uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnie dobranych szkoleniach. Odbędą również staże, dzięki którym nabędą kompetencje, zwiększające ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Część z osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstającym w Parku Sanguszków.

– Jako miasto czujemy się społecznie odpowiedzialni. Naszym zadaniem jest inicjować i realizować przedsięwzięcia skierowane do wszystkich grup społecznych, w tym do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt „Od bierności do aktywności” jest jednym z tego typu działań – mówi Roman Ciepiela, prezydent miasta Tarnowa.

Więcej informacji nt. projektu „Od bierności do aktywności” oraz pracy biura można uzyskać pod numerem telefonu 14 639 30 35 lub w siedzibie biura przy ul. Wekslarskiej 2.

Komentarze...