Uczniowie SP 9 w Tarnowie dostaną... basen!
access_time 2018-01-31 09:05:00
Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z budową krytej pływalni – tak brzmi tytuł nowego zadania inwestycyjnego, którego realizację zapowiedział prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Zadanie ma na celu stworzenie nowej przestrzeni dla szkoły i dla miasta. Lokalizacja nie jest przypadkowa, jest to bowiem bardzo intensywnie rozwijająca się dzielnica naszego miasta. Z racji jego geografii szczególnie przysłuży się mieszkańcom osiedli Rzędzin, Zielone, Westerplatte i Jasna.

– Na terenach przyległych do szkoły jest odpowiednia rezerwa terenu, która umożliwi budowę krytej pływalni. Z jednej strony byłoby to zaplecze sportowe szkoły i przedszkola, z drugiej natomiast byłaby to wartość dodatnia dla mieszkańców tej części miasta, gdyż do najbliższej krytej pływalni mają kilka kilometrów. Zatem niezależnie od zapotrzebowania wspomnianych placówek, pływalnia byłaby ogólnodostępnym obiektem – mówi prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

Zgodnie z prognozowanymi założeniami, koncepcja projektu powinna zostać opracowana do końca maja br., zaś pełny program funkcjonalno-użytkowy do 30 października br. Dotrzymanie tych terminów pozwoli na zaplanowanie odpowiednich środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2019 i w wieloletniej prognozie finansowej.

Komentarze...