Mechatronika w PWSZ w Tarnowie. Nowy kierunek studiów
access_time 2017-12-15 05:59:00
Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek tarnowskiej uczelni o nadanie uprawnienia do prowadzenia na kierunku „mechatronika” kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W ślad za opinią PKA stosowną zgodę wyraziło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To oznacza, że nowy, dwudziesty kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zostanie uruchomiony od przyszłego roku akademickiego 2018/2019.

Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki. Połączenie mające na celu szybsze i skuteczniejsze projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych urządzeń. - Mechatronika to swoiste ukoronowanie nauk technicznych - tłumaczy prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji, autor koncepcji nowego kierunku.

Mechatronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Wykorzystuje wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych. Absolwenci tego kierunku są rozchwytywani na rynku pracy.

- Po zakończeniu studiów na kierunku Mechatronika, absolwent będzie wyposażony w przydatną wiedzę z zakresu nauk technicznych obejmującą zagadnienia technik programowania, grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji, metrologii i technik pomiarowych, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, podstaw: elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, komputerowych metod wspomagania w mechatronice, technik wytwarzania i systemów montażu, maszyn sterowanych numerycznie CNC, techniki mikroprocesorowej, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych - wymienia prof. Kuta.

- I co niezwykle istotne, absolwenci nie muszą obawiać się problemów ze znalezieniem dobrej pracy. Rynek potrzebuje i będzie potrzebować wielu dobrych inżynierów mechatroników - dodaje.

- Mechatronika uzupełnia bardzo bogatą ofertę kierunków dostępnych w Instytucie Politechnicznym - przekonuje dr inż. Sebastian Bielecki, Dyrektor IP. - Warto dodać, że absolwenci szkół średnich mogą studiować u nas także: Automatykę i robotykę, Elektronikę i telekomunikację, Elektrotechnikę, Informatykę i Inżynierię Materiałową - dodaje.

Warto podkreślić, że zgodnie z zaproponowanym programem studiów, absolwent mechatroniki będzie posiadał umiejętności z zakresu konstrukcji, projektowania, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń w których są one zastosowane, a także samodzielnie przygotowywać, realizować i weryfikować projekty systemów, urządzeń i podzespołów mechatronicznych, sterowników przemysłowych, systemów wbudowanych, integrować systemy elektroniczne oraz mechaniczne w robotyce i programować roboty przemysłowe.

Na piątym semestrze studiów, studenci będą mogli dokonać wyboru przedmiotów specjalistycznych, zorganizowanych w ramach dwóch bloków obieranych: Mechatroniki Przemysłowej oraz Inżynierii Systemów Mechatronicznych.

Nowy kierunek zostanie uruchomiony od przyszłego roku akademickiego. Szczegóły dotyczące naboru zostaną ogłoszone wiosną 2018 roku.

Komentarze...