Małopolskie NGO-sy pomagają niepełnosprawnym
access_time 2017-10-22 06:42:00
Pracownicy małopolskich organizacji pozarządowych wymienili się dobrymi praktykami dotyczącymi pomagania osobom niepełnosprawnym. Było to możliwe podczas konferencji „Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnościami – dobre praktyki NGO”, która odbyła się 18 października 2017 r. w Krakowie. Podczas wydarzenia przedstawicielom trzeciego sektora przedstawiano też możliwości, które dają im środki unijne oraz pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON), którymi dysponuje Województwo Małopolskie.

Wiemy jak ważne jest wsparcie osób niepełnosprawnych, dlatego od lat podejmujemy wiele działań, dzięki którym mogą oni uczestniczyć nie tylko w życiu społecznym, ale również zawodowym. M.in. dzięki środkom PFRON-u małopolskie organizacje pozarządowe mogą starać się o pieniądze, dzięki którym mogą organizować szkolenia, warsztaty aktywizujące, wydarzenia kulturalne, sportowe czy rekreacyjne, z których coraz chętniej korzystają niepełnosprawni - mówił podczas otwarcia konferencji wicemarszałek Wojciech Kozak, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia. Dodał również, że dzięki dofinansowaniu z PFRON-u możliwa jest też organizacja chociażby porad psychologów, specjalistów czy prawników.

Przypomnijmy, że tylko w tym roku organizacje pozarządowe otrzymały 1 mln zł z PFRON-u na dofinansowanie aż 44 projektów. Warto podkreślić, że województwo wspiera też tworzenie i działalność zakładów aktywności zawodowej w całej Małopolsce (na co przeznaczane jest ok. 6 mln rocznie. Realizowane są też inwestycje budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych za ok. 5 mln zł rocznie.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...