Kolonoskopia w pytaniach i odpowiedziach
access_time 2017-10-23 06:03:00
Zapoznanie się z faktami i mitami, dotyczącymi badań profilaktycznych jelita grubego. Taki jest cel otwartego spotkania informacyjnego, organizowanego w Tarnowie dla mieszkańców regionu. Odbędzie się ono we wtorek, 24 października o godz. 15:30 w hotelu Cristal Park przy ul. Traugutta 5. Liczba miejsc jest ograniczona, a rejestracja uczestników prowadzona jest pod numerem tel. 728 588 355.

Podczas spotkania nie zabraknie rzetelnych informacji, przedstawianych przez pielęgniarkę i doświadczonego lekarza specjalistę diagnostyki obrazowej. Osoby w wieku pomiędzy 50. a 65. rokiem życia będą się mogły zapisać na bezpłatne badanie, realizowane przez Centrum Zdrowia Tuchów w ramach programu „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

W przerwie pomiędzy częścią informacyjną a zadawaniem pytań i odpowiedziami na nie zaplanowano także słodki poczęstunek przy kawie lub herbacie. Ponadto podczas spotkania informacyjnego w hotelu Cristal Park będzie także możliwość wykonania podstawowych badań diagnostycznych: pomiaru cukru we krwi i ciśnienia tętniczego.

Każdy z uczestników otrzyma upominek. Można będzie się także zaopatrzyć w publikację na temat „Profilaktyki raka jelita grubego” pióra prof. Paulina Moszczyńskiego.

Program realizowany przez spółkę medyczną z Pogórza przewiduje wiele działań, które pomagają w łamaniu barier, ograniczających liczbę osób, wykonujących kolonoskopię. Prócz pełnego bezpłatnego znieczulenia jest także możliwość sfinansowania kosztów dojazdu na badanie, a nawet organizacji transportu.

Rezultatem szeroko zakrojonych działań informacyjnych ma być zwiększenie liczby badań, wykonanych u osób zamieszkałych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim oraz w samym Tarnowie. W ramach projektu 1300 osób otrzyma bezpośrednie wsparcie informacyjno – edukacyjne, a 1000 osób będzie miało ułatwiony dostęp do badań.

Program „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze...