Nagrody dla nauczycieli
access_time 2017-10-18 15:41:00
Podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej prezydent Tarnowa uhonorował 107 nauczycieli. Nagrody trafiły do pedagogów z tarnowskich szkół, przedszkoli, a także placówek oświatowo-wychowawczych. Na wyróżnienia z budżetu miasta przeznaczono 320 tys. złotych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Sali Lustrzanej.

Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele tarnowskich placówek oświatowych: szkół podstawowych, liceów, zespołów szkół, przedszkoli, Pałacu Młodzieży, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej i Bursy Międzyszkolnej.

– Jesteście państwo wybitnymi reprezentantami zawodu chyba najbardziej powszechnego, na świecie, na pewno w Polsce. Każdy z was to  fachowiec w swojej dziedzinie. Dziękuję za wasze oddanie młodym Polakom – podkreślał prezydent Roman Ciepiela.

– Życzę państwu przede wszystkim wytrwałości, dumy z tego, że jesteśmy nauczycielami. Jesteście ambasadorami Tarnowa jeżeli chodzi o promowanie naszej oświaty – mówiła z kolei Barbara Koprowska, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej, a także nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrodzeni to osoby, które mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi. Swoich kandydatów mogły zgłaszać rady pedagogiczne, dyrektorzy szkół, związki zawodowe. Ostateczna decyzja o tym, komu zostanie przyznane wyróżnienie, należała do prezydenta miasta. Pedagodzy otrzymali nagrodę finansową w wysokości 3000 zł brutto.

Komentarze...