Wymyśl niepodległościowy plakat i zgarnij nagrody
access_time 2017-10-16 06:09:00
Można już zgłaszać prace w konkursie plastycznym „Polska Niepodległa”, organizowanym przez Urząd Miasta Tarnowa. Do udziału zaproszeni są uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace – plakaty o tematyce patriotycznej – należy przysyłać do 8 listopada. Pula nagród w konkursie wynosi cztery tysiące złotych.

Uczestnikami otwartego, jednoetapowego konkursu mogą być uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac. Prace będą oceniane w czterech kategoriach: klasy IV – VII szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i w kategorii tematycznej dla wszystkich uczestników, bez podziału na kategorie wiekowe - „Miasto Tarnów Pierwsze Niepodległe”.

Prace, nie mniejsze niż format A3 i nie większe niż format B1, powinny mieć formę plakatu, czyli łączyć cechy informacyjne oraz plastyczne. Temat konkursu należy przedstawić w plastycznej kompozycji, w oparciu o symbole takie jak barwy narodowe, godło, flaga, daty i inne, z wykorzystaniem różnorodnych technik – rysunku, malarstwa, kolażu, grafiki komputerowej, fotografii.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, wyklejonych materiałami sypkimi. Każda praca powinna na odwrocie mieć metryczkę (formularz zgłoszeniowy, do pobrania poniżej) z imieniem i nazwiskiem autora. Należy też podać nazwę szkoły oraz klasę, w której uczy się autor pracy, a także adresy mailowe – autora i szkoły.

Prace należy w terminie do 8 listopada, do godziny 15.00, przesłać lub dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w swojej kategorii wiekowej i jedną w kategorii tematycznej „Miasto Tarnów Pierwsze Niepodległe”.

Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny, a także popularyzacja wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, o odzyskaniu niepodległości oraz o najważniejszych postaciach, związanych z tym wydarzeniem i jego znaczeniu dla współczesnej historii Polski. Konkurs ma też upowszechniać wiedzę o Tarnowie, który jako pierwsze miasto na ziemiach polskich odzyskał niepodległość 30 października 1918 roku.

Komentarze...