MPEC rozpoczął sezon grzewczy
access_time 2017-09-19 09:22:00
Od wtorku, 19 września br. MPEC Tarnów uruchamia gotowość dostaw ciepła systemowego dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. Oznacza to, że tarnowianie będą mogli korzystać z centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

W okresie gotowości rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania poszczególnych budynków odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji obiektów. O ile Odbiorca ciepła nie określi inaczej, nastawy temperatury zewnętrznej w urządzaniach węzła cieplnego wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +15°C. Dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych sugerujemy utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na takim poziomie.

Odbiorca może jednak zmienić wartość nastawy temperatury zewnętrznej, przy której nastąpi automatyczne uruchomienie i przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku. Dzięki temu można dostosować poziom komfortu cieplnego w budynku do indywidualnych upodobań.

Dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklaracje o uruchomienie dostaw ciepła na pisemne wnioski (np. z powodu trwających prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku). Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu w Spółce pisemnej dyspozycji.

Komentarze...