ZPS bez prezesa. Artur Asztabski został odwołany
access_time 2017-06-02 06:21:00
Artur Asztabski został odwołany ze stanowiska prezesa Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Tak zdecydowało zgromadzenie wspólników spółki, po tym, jak prezes nie podpisał rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy jest konieczne do zmiany formy zatrudnienia, wymaganej przez ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku - informuje magistrat.

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nałożyła między innymi na samorządy obowiązek zmiany formy zatrudnienia prezesów spółek komunalnych z umów o pracę na kontrakty, przygotowane dla wszystkich na jednolitych warunkach, zgodnych z regulowanymi przez nową ustawę zasadami.

Takie kontrakty podpisało do tej pory pięciu prezesów spośród dziesięciu miejskich spółek, pozostałe są w toku. Prezes Artur Asztabski nie podpisał rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, dlatego, decyzją walnego zgromadzenia wspólników, został 29 maja odwołany ze stanowiska. Obecnie spółką kierują: Anna Pagacz, przewodnicząca Rady Nadzorczej i Teresa Budzik, członek zarządu. O powołaniu nowego prezesa zdecyduje zgromadzenie wspólników.

Komentarze...