Skrzyszów: Moc nowego źródła ciepła
access_time 2017-06-05 16:30:00
Poznaliśmy szczegóły audytów energetycznych na terenie Gminy Skrzyszów przeprowadzonych w ramach Programu wymiany starych pieców na nowe ekologiczne ogrzewanie gazowe.

Dofinansowanie będzie przekazane mieszkańcom Gminy Skrzyszów wyłącznie na mocy wynikającej z przeprowadzonych ocen energetycznych. Ze względu na fakt uzyskania informacji o istniejących na rynku kotłach, których moce obejmują określone przedziały, przyjęto, iż tego rodzaju urządzenia będą kwalifikowalne. Zapisy takie nie zostały wprowadzone do dokumentów wdrożeniowych, ponieważ niektóre rozwiązania są przyjmowane dopiero na etapie przygotowywania przez wnioskodawców projektów, kiedy pojawiają się kolejne obszary problemowe. Nie wprowadzono również żadnych limitów wartości mocy kotła przekraczających wartość wynikającą z oceny energetycznej. Tego rodzaju ograniczenia mogłyby zawęzić rodzaje kotłów i wybór ich producentów przez mieszkańców. W odniesieniu do różnic, jakie występują w mocach kotłów obliczonych na podstawie ocen energetycznych oraz przyjmowanych przez producentów kotłów, podkreślić należy, iż jest to wynikiem indywidualnego podejścia do każdego budynku. Większość producentów podaje moc kotła, odpowiednią dla budynku o określonej powierzchni. Jest to jednen z wielu czynników decydujących o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Pozostałe, równie istotne, nie są uwzględniane przez producentów w przyjmowanych mocach. Dodatkowo, co do zasady, producenci zakładają bardzo słabe ocieplenie budynków, a tym samym ich niską efektywność energetyczną. Przeprowadzane oceny energetyczne mają wykazać wpływ pozostałych czynników na prawidłowy dobór mocy kotła. Pod uwagę brane są m.in.: liczba osób zamieszkujących budynek, wiek i stan budynku oraz jakość docieplenia budynku. Na tej podstawie prowadzone są wyliczenia dotyczące rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Podkreślić należy, iż podjęcie decyzji przez mieszkańca o zwiększeniu mocy kotła w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb budynku będzie miało negatywne skutki w postaci m.in. obniżenia sprawności urządzenia nawet do wielkości 20–30% oraz zwiększenia zużycia opału.


W ramach zamówienia zamawiający dopuszcza ponowną weryfikację oceny na żądanie właściciela budynku/osoby upoważnionej. Żądanie takie może nastąpić w przypadku braku akceptacji wyniku oceny i rekomendowanych zaleceń termomodernizacyjnych, które nie wiążą się z obiektywnymi błędami po stronie wykonawcy. Brak akceptacji właściciela/osoby upoważnionej wyraża się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis właściciela/osoby upoważnionej. Odbywa się to w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki oceny energetycznej budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia ponownej weryfikacji oceny przez innego audytora. Wówczas stosuje się odpowiednio zapisy o terminie wykonania oceny energetycznej. W przypadku takiej weryfikacji obowiązuje termin 11 dni od daty ponownego przekazania do Wykonawcy zgłoszenia przez wnioskodawcę.


W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela/wnioskodawcę/zamawiającego wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, obliczeń czy wniosków, wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Mieszkańcy mogą zgłaszać reklamację podczas spotkań z audytorem, w czasie których omawiane są wyniki oceny energetycznej budynku.
 

Pod linkiem znajduje się artykuł dotyczący wyjaśnienia problemów z małymi i dużymi kotłami, http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ wszystkich zainteresowanych programem wymiany starych pieców na nowe ekologiczne ogrzewanie gazowe zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami.

Źródło: http://skrzyszow.pl/2017/05/30/moc-nowego-zrodla-ciepla/

Komentarze...