Uchwały antysmogowe w Polsce. Kiedy wejdą w życie?
access_time 2017-05-30 08:05:00
Od początku roku obserwuje się w kraju wzmożone działania mające na celu ochronę polskich miast przed smogiem. Część województw zdecydowało się na opracowanie uchwał antysmogowych, które czekają już na wejście w życie. Kiedy to nastąpi?

Pierwsza Małopolska, drugi Śląsk

Szlaki przetarł samorząd Małopolski: 23 stycznia przyjął pierwszą w Polsce uchwałę, która ma na celu redukowanie smogu w regionie i zapobieganie występowania tego zjawiska. Akt prawny wejdzie w życie już w lipcu. Od tego momentu nie będzie można palić w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem o wilgotności większej niż 20 proc. 7 kwietnia podobne przepisy uchwalił Sejmik Województwa Śląskiego. Przepisy będą dotyczyć wszystkich kotłów i pieców na paliwo stałe. Nie tylko tych służących ogrzewaniu budynków, ale też podgrzewających wodę czy posiłki. Śląsk planuje także całkowitą wymianę pieców na kotły (co najmniej 5 klasy). To prawo wejdzie w życie z początkiem września.

- Obie uchwały są zgodne z postulatami kampanii „Nie Rób Dymu”, promującej ekologiczne sposoby ogrzewania domu i potępiającej palenie śmieciami. Szczególnie cieszy nas zapis o zakazie palenia wilgotnym drewnem. Jednym z celów naszej kampanii jest informowanie Polaków o ekonomii i ekologii wynikających z używania odpowiednio sezonowanego (suszonego) drewna – mówi Patrycja Sobień z kampanii „Nie Rób Dymu”.

Powstają kolejne uchwały

Zarząd województwa dolnośląskiego również zdecydował się pójść w ślady Małopolski i od stycznia przygotowuje projekt uchwały antysmogowej. Ma być gotowy w ostatnim kwartale 2017 r. Wtedy zostanie poddany konsultacjom społecznym i głosowaniu w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od początku roku trwają także prace nad trzema projektami uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego, które wpłynęły od radnych z PO, PSL i Prezydenta Łodzi. Wszystkie trzy zostały przyjęte i ostateczna wersja aktu prawnego chroniącego łódzkie powietrze, z pewnością będzie zawierać niektóre z proponowanych rozwiązań.

Mazowieccy urzędnicy rozpoczęli pracę nad stworzeniem uchwały antysmogowej. Nieznane są jeszcze szczegóły jej zapisów - wiadomo na pewno, że pod głosowanie Sejmiku zostanie poddana jeszcze w tym roku. Podobnie jest w Opolu. Marszałek województwa opolskiego zapewnia, że uchwałę podejmie jeszcze w 2017 r. Na początku 2018 r. powinniśmy poznać także przepisy uchwały dla Wielkopolski. Pierwszym krokiem tamtejszych samorządowców było rozesłanie ankiet do 226 gmin w regionie, którego celem było zdiagnozowania sytuacji na terenie województwa. Ankiety dotyczyły kwestii podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały antysmogowej. Z 226 wielkopolskich gmin ankiety wypełniło i przesłało 213. Pierwsza analiza ankiet wykazała, że 82 gminy chcą uchwały antysmogowej, 10 godzi się na nią, ale pod pewnymi warunkami, 110 gmin nie chce jej wprowadzenia, natomiast 11 nie dało jednoznacznej odpowiedzi. Tak podzielone odpowiedzi mogą być wynikiem niewystarczającej ilości stacji monitoringu jakość powietrza w województwie wielkopolskim, co może wpływać na wiedzę i potrzeby mieszkańców tego regionu. Z wypełnionych dokumentów wynika jednak, że Poznań popiera wprowadzenie zapisów ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Miasto proponuje, by jeszcze w 2017 r. została przyjęta uchwała antysmogowa. Natomiast w latach 2018-2019 postuluje się ograniczenie niektórych rodzajów paliw stałych (muły, floty, miały). Daty wejścia w życie przepisów z wymienionych regionów poznamy dopiero po sporządzeniu uchwał.

Fot: powietrze.malopolska.pl

Komentarze...