Dobre wieści dla niepełnosprawnych
access_time 2017-04-07 07:22:00
Blisko 150 tysięcy miasto wyda w tym roku na specjalistyczne programy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, to prawie 20 tys. więcej niż rok temu. Zajęcia dla mieszkańców Tarnowa będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ze wsparcia skorzysta ponad 200 osób.

Programy rehabilitacyjne skierowane są do osób dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych i stanowią dla nich formę wsparcia fizycznego i psychicznego. W ramach podejmowanych działań w domu osób obłożnie chorych przeprowadzany jest cykl rehabilitacji ogólnousprawniającej oraz terapia psychologiczna. Osoby niepełnosprawne z powodu przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu, mogą uczestniczyć w rehabilitacji ruchowej oraz skorzystać ze wsparcia psychologicznego w siedzibie wskazanych placówek. Dodatkowo z rehabilitacji fizycznej oraz terapii psychologicznej mogą korzystać kobiety po mastektomii.

 Realizowane są również zadania adresowane do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci z wadą słuchu, dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz do uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do klas integracyjnych. Dla najmłodszych  prowadzony jest cykl indywidualnych i grupowych zajęć ogólnousprawniających i terapeutycznych.

Szczegółowe informacje na temat placówek realizujących poszczególne programy:

1. Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Realizatorem zadania jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie. Zadanie bezpośrednio wykonywane jest przez NZOZ Punkt Wczesnej Interwencji przy ulicy Zbylitowskiej 9a, tel. 14 627 10 22

2. Diagnoza i terapia uczniów niepełnosprawnych przygotowaniem do aktywnego życia społecznego

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „TO CO WSPÓLNE”, ul. Marii Dąbrowskiej 6,
tel. 14 690 81 10 lub 606 406 110

3. Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz terapia sensoryczna

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30,
tel. 14 639 09 09

4. Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30,
tel. 14 639 09 09

5.Ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych  na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu Realizatorami zadania są:

1)Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17

2) Stowarzyszenie “Aktywni Dla Zdrowia”,  ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 11

3) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie, ul. Bema 14, tel. 884 222 082

6.Ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję

Realizatorami zadania są:

1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17

2) Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”, ul. Bitwy pod Studziankami 8,
tel. 608 447 869

7.Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka kobiet po mastektomii

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Klub Amazonka”, ul. Lwowska 178 a, tel. 14 631 53 06

8.Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Realizatorem zadania jest Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama,
 ul. Krakowska 41, tel. 14 692 80 19.

Komentarze...