Pogórska Wola doczeka się kanalizacji
access_time 2017-04-05 06:15:00
28 marca została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli (przysiółek Poskle) - etap II. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące zlewni sześciu pompowni oraz czterech punktów włączenia.

Firmą wykonującą zadanie jest Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z Bukowca. Koszt całej inwestycji wyniesie 5 225 726,61 zł, a termin zakończenia prac planowany jest na koniec maja 2019r. Jest to inwestycja o najwyższej zakontraktowanej wartości w ostatnich kilkunastu latach. Warto dodać, że większość środków na ten cel zostało pozyskanych z WFOŚiGW.

Komentarze...