Przed nami IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków”
access_time 2017-04-03 13:22:00
Od kilku lat w Dąbrowie Tarnowskiej organizowana są naukowe konferencje medyczne – Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Najbliższe 4. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne (4DSK), które odbędą się w dniach 7 i 8 kwietnia poświęcone zostaną w całości problematyce szeroko pojętych „stanów nagłych” w przestrzeni publicznej. Hanna Krall powiedziała kiedyś „W medycynie liczy się każde życie, każda najmniejsza szansa uratowania życia”.

Celem tegorocznej konferencji – 4DSK, jest zawiązanie współpracy oraz wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach, ośrodkach ratownictwa oraz osób pracujących w szkołach i poradniach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja IV Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. od godz. 9:00 w Hotelu Cristal Park**** w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Organizatorem 4DSK jest Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwem Powiatowym, dąbrowskim kołem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Biurem Doradczo – Usługowym BHP Andrzeja Dziedzica. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego konferencji jest Prof. dr. hab. n. med. Ireneusz Kotela.

Zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w naszej konferencji poprzez umieszczony w zakładce formularz. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów. Tegoroczna naukowa konferencja medyczna zaplanowana jest na dwa dni, 7-8 kwietnia 2017 r., i będzie podzielona na część praktyczną i naukową. Program 4. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i higienie pracy. Dzień ten będziemy organizować we współpracy z Komendą Policji i Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ratownikami z Pogotowia Ratunkowego dąbrowskiego szpitala.

W programie drugiego dnia 4. DSK przewidziano omówienie tematów związanych z leczeniem stanów nagłych w anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, chirurgii i urologii, chemioterapii, neurologii oraz medycynie ratunkowej. Zaproszenie do udziału w sympozjum przyjęli wybitni polscy klinicyści.

Zaproszenie do udziału w sympozjum przyjęli wybitni polscy klinicyści. Podczas całodniowej konferencji wykłady wygłoszą: Kierownik Zakładu Motoryczności Sportowca w Katedrze Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu Akademii Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu, Ordynator Oddziału Klinicznego – I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Oddziału Hematologiczny Zespołu Szpitali Miejskich SPZOZ w Chorzowie, Instytutu Kardiologii UJ CM Szpitala Jana Pawła II; Sekretarz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, i Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Patronat honorowy objęli: J.E. Ks. Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Dr n. med. Antoni Sydor – V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Dr Tomasz Kozioł – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Dr Bernadetta Ostręga-Dudek – Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
 

Komentarze...