Wsparcie do 250 tysięcy dla przedsiębiorców
access_time 2017-02-01 14:05:00
Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski mogą się starać o taką pomoc w formie pożyczki w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Środki muszą być wydane na sfinansowanie inwestycji, rozwinięcie bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy. Uwagę zwracają korzystne warunki otrzymania pomocy.

Teraz łatwiej dostać pożyczkę, ponieważ w ramach oferty "Odbudowa i Rozwój" obowiązują nowe warunki ubiegania się o takie wsparcie. Uproszczone zostały formularze wniosków pożyczkowych, jak i załączników. Ponadto zmienił się regulamin Funduszu. Przy spłacie, która może trwać do pięciu lat, obowiązuje stałe oprocentowanie, które zaczyna się od 2,5 % oraz jednorazowa prowizja. Co ważne, można się starać o uzyskanie karencji w spłacie zaciągniętego zobowiązania. Pieniądze można otrzymać zarówno na sfinansowanie inwestycji, jak i wydatków obrotowych. Wszystkie finansowane w ten sposób przedsięwzięcia muszą być realizowane na terenie Małopolski.

O pożyczki mogą się także starać właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli bezpośrednie materialne starty w miejscu wykonywania działalności. Dotyczy to również przedsiębiorstw, dotkniętych innymi, nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi, spowodowanymi działaniem siły wyższej. Ważne, aby wniosek o pożyczkę został złożony w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia strat. Także tutaj maksymalna kwota wsparcia wynosi 250 tys. zł, okres spłaty to pięć lat, a prowizja nie może być wyższa niż 1,5%. Dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli podczas klęsk żywiołowych oprocentowanie wynosi 0,7 tak zwanej stopy redyskonta weksli. Pożyczki nie mogą finansować zakupów o charakterze konsumpcyjnym oraz wydatków na mieszkalnictwo.

Przedsiębiorcy z regionu Tarnowa prowadzący działalność przynajmniej od pół roku na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego i samego Tarnowa mogą się ponadto ubiegać o pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy. Maksymalna kwota to 250 tys. zł. Na każde nowoutworzone miejsce pracy w wymiarze pełnego etatu można uzyskać do 100 tys. i do 50 tys. zł. na pół etatu. W tym przypadku prowizja stanowi 2% kwoty pożyczki, wymagany jest jednak 20% udział środków własnych w finansowanie przedsięwzięcia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy TARR pod numerami telefonu 14 623 55 18 i 14 623 55 08. 

Komentarze...