Porozumienie PWSZ z Galerią Miejską i Miejską Biblioteką Publiczną
access_time 2017-01-16 07:00:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zawarła dwa ważne porozumienia z miejskimi instytucjami kultury. Na sformalizowaniu trwającej od lat współpracy najbardziej zyskać mogą studenci Uczelni.

Jak czytamy w treści porozumień „strony nawiązują współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni, efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, doskonalenia kompetencji oraz poznania instytucji kultury i rynku pracy.”

Porozumienie przyniesie jednak korzyści także BWA i MBP. Dzięki niemu obie instytucje m.in. lepiej poznają uwarunkowania, plany i programy studiów realizowanych w Instytucie Humanistycznym PWSZ.

Inicjatorką podpisanych właśnie porozumień jest dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ, kierownik Zakładu Filologii Polskiej IH PWSZ. - Zakłada ono między innymi: realizowanie praktyk przez studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ w BWA i MBP, czy wspólnych przedsięwzięć prowadzonych zarówno pod opieką nauczycieli akademickich, jak i osób wyznaczonych przez dyrektorów BWA i MBP – tłumaczy dr. Pachowicz.

- Niezwykle istotnym elementem porozumień jest zapis mówiący o wspólnym ustalaniu tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy Instytutu Humanistycznego PWSZ z BWA i MBP. Takie prace byłyby prowadzone pod opieką wyznaczonego nauczyciela akademickiego z Instytutu Humanistycznego PWSZ – podkreśla.

Porozumienia zakładają ponadto organizowanie przez Instytut Humanistyczny PWSZ i BWA warsztatów, konferencji, spotkań z ludźmi kultury, które służyć mają wymianie doświadczeń i poznaniu specyfiki działalności instytucji kultury.

Zadowolenia z podpisania porozumień nie kryją szefowe galerii oraz biblioteki. - Warto podkreślić, że z PWSZ współpracujemy od lat. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć, między innymi z Instytutem Sztuki. Teraz to współdziałanie jedynie formalizujemy, by ułatwić jego prowadzenie i – na co mocno liczę – rozszerzyć jego formę – mówi Ewa Łączyńska-Widz, dyrektor Galerii Miejskiej.

- To prawda, że uczelnia ma własną bibliotekę, ale w przypadku podpisanego właśnie porozumienia nie ma mowy o konkurencji. Chodzi o zacieśnienie współpracy, np. poprzez ułatwienie dostępu do naszego księgozbioru dla studentów i wykładowców PWSZ. A mamy co udostępniać, bo MBP dysponuje bardzo bogatym księgozbiorem, dotyczącym na przykład regionu, co może być szczególnie cenne dla społeczności akademickiej – dodaje Ewa Stańczyk, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Porouzmienia w imieniu Uczelni podpisała dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Współpracy i Rozwoju PWSZ w obecności władz Instytutu Humanistycznego reprezentowanych przez dr Joannę Gracę, dyrektor IH, mgr Renatę Kozioł, z-cę dyrektora IH i dr Małgorzatę Pachowicz, kierownik Zakładu Filologii Polskiej IH PWSZ.

Komentarze...