Dostali się na staż dzięki UE i OHP
access_time 2017-01-11 07:00:00
Dziesięciu beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał-YEI” rozpoczęło staże zawodowe u lokalnych pracodawców w zawodach: kelner-barman, kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci, sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego oraz spawacz metodą MAG 135.

Celem staży zawodowych jest zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. W trakcie obywania staży uczestnicy mają szansę zapoznania się z zasadami organizacji, prowadzenia zakładów pracy, wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi itp.

Zgodnie z założeniami projektu każdemu uczestnikowi projektu w trakcie odbywania stażu zawodowego został przydzielony opiekun ( tj. pracownik danego zakładu/firmy wyznaczony przez przedstawiciela firmy). Uczestnikom odbywającym staż zawodowy u pracodawcy przysługuje stypendium stażowe stanowiące dodatkowy, wymierny atut dopingujący młodzież do uczestnictwa w stażach.

Komentarze...