Nowy pomnik przyrody w Tarnowie
access_time 2017-01-12 07:00:00
Jesion wyniosły, rosnący na terenie Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika przy ulicy Szpitalnej 13, został decyzją rady miejskiej ustanowiony kolejnym, 42. pomnikiem przyrody w Tarnowie.

Drzewo ma 326 centymetrów w obwodzie, 15 metrów wysokości, liczy około stu lat, rośnie w północno – zachodniej części terenu szpitala, w pobliżu skrzyżowania ulicy Słonecznej z aleją Matki Bożej Fatimskiej. Jest dobrze widoczne od strony ulicy Słonecznej, wyróżnia się rozmiarem, rozbudowaną koroną.

W najbliższym czasie umieszczona zostanie na nim tabliczka z informacją, że drzewo jest pomnikiem przyrody o dużej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej. Jesiony wyniosłe mogą żyć około 300 lat.

Status pomnika przyznawany jest tworom przyrody o szczególnej wartości krajobrazowej, kulturowej, historycznej i przyrodniczej. W Tarnowie są 42 pomniki przyrody, wśród nich: pojedyncze drzewa - lipy, dęby, platany, topola biała, grupy i aleje drzew - aleja jaworowa, aleja wiązowa, starodrzew w parkach i głazy narzutowe. Pomnikiem przyrody jest najgrubsze drzewo w Tarnowie - platan klonolistny, który rośnie przed Pałacem Sanguszków i liczy 636 centymetrów w obwodzie. Warto też wspomnieć o głazach narzutowych, zwanych "Trojaczkami", znalezionych w Rzędzinie i ustawionych przy ulicy Piłsudskiego, obok basenu. "Trojaczki" zostały przywleczone przez lądolód 500 tysięcy lat temu, a skała, z której są zbudowane liczy niemal dwa miliardy lat.

Fot. Elżbieta Obrocka/UMT Tarnów

Komentarze...