Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Lisia Góra w 2017 r.
access_time 2017-01-02 09:35:00
Od 02 stycznia 2017 r. w Gminie Lisia Góra nastąpi zmiana firmy odbierającej i zagospodarowującej odpady komunalne. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła spółka REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. Kraków ul.Półłanki 64, znana uprzednio na rynku usług komunalnych pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.

REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o.  będzie odbierać odpady zmieszane z koszy jak i odpady zbierane selektywnie w workach, takich frakcji jak: papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe. W wyniku porozumienia firm uprzednio odbierających odpady od właścicieli nieruchomości ze spółką REMONDIS, która będzie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy, pojemniki na śmieci, które są aktualnie w posiadaniu mieszkańców nie będą wymieniane. Pełne pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami segregowanymi, należy wystawiać w dniu ich odbioru w te same miejsca co dotychczas. Każdy właściciel nieruchomości w ciągu najbliższych dni otrzyma harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 oraz ulotkę na temat zasad segregacji odpadów, zaś osoby które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych otrzymają także pakiet startowy worków do segregacji (dwa worki koloru żółtego, dwa worki koloru zielonego i jeden worek koloru niebieskiego). Kolejne worki na segregację odpadów będą pozostawiane w ten sposób, że za każdy odebrany pełny worek z odpadami zebranymi selektywnie, wykonawca świadczący usługę pozostawi worek pusty.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r. jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Lisia Góra w zakładce „System gospodarowania odpadami”.

Informujemy mieszkańców, że mimo niekorzystnych warunków na rynku takich jak: wzrost cen paliw, wzrost płacy minimalnej od 01 stycznia 2017 r. do kwoty 2.000 zł brutto, wzrost kosztów zagospodarowania odbieranych odpadów, stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Lisia Góra w roku 2017 nie ulegają zmianie i pozostają na dotychczasowym poziomie.

Prosimy o wyrozumiałość mieszkańców w początkowym okresie świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych przez nowo wyłonioną firmę REMONDIS Sp. z o.o. W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru „śmieci”, prosimy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy dzwoniąc pod nr telefonu: 14 6784-678 wew. 117, w celu podjęcia stosownej interwencji.

Komentarze...