Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa
access_time 2017-01-02 10:15:00
23 grudnia Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, poinformował Gminę Wierzchosławice o przyznaniu dofinansowania w kwocie 492.614,97 zł na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Prace budowlane będą obejmowały:

  1. Wymianę stolarki okiennej,
  2. Izolację pionową ścian fundamentowych, muru przy schodach wraz z wykonaniem drenażu i opaski,
  3. Izolację poziomą – iniekcja ciśnieniowa,
  4. Remont schodów zewnętrznych, balkonów, muru,
  5. Remont dachu,
  6. Remont elewacji,
  7. Remont ogrodzenia,
  8. Remont instalacji odgromowej oraz montaż i zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych.

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach został wybudowany ze składek chłopskich w roku 1924 z inicjatywy i dzięki staraniom Wincentego Witosa – trzykrotnego premiera RP. Budynek pełnił funkcję budynku administracyjnego gminy, gdzie Witos jako wójt, miał swoją siedzibę. Organizowano tam wiece polityczne i zgromadzenia. Na elewacji frontowej znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone Adamowi Boryczce i ważniejszym wydarzeniom związanym z historią ruchu ludowego w Wierzchosławicach.

Budynek o powierzchni 424,9 m2 i kubaturze 2905 m3 posiada formę modernistyczną w typie „dworkowym”, murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Dach budynku łamany z lukarnami kryty dachówką ceramiczną. Budynek był remontowany trzykrotnie – ostatni generalny remont rozpoczęty w roku 1986 zakończono w 1994 r. jednak niska jakość użytych wówczas materiałów, jak i upływ czasu sprawił poważną degradację obiektu.

W 2012 r. Gmina Wierzchosławice wymieniła stolarkę drzwiową i przeprowadziła remont kominów. Koszt tych robót budowlanych wyniósł 52.959,64 , z czego 30 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego.

31 lipca 2014 r. Gmina Wierzchosławice podpisała Umowę o przyznanie pomocy nr 00115-6922-UM0600127/13 ze środków unijnych w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc finansowa przyznana wówczas Gminie Wierzchosławice wynosiła 407 322 zł. Prace budowlane miały rozpocząć się na początku 2015 roku. Jednak z uwagi na trudności finansowe gminy, zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Obecnie pozyskano dofinansowanie o 85.292,97 zł wyższe niż poprzednio, przy niezmienionym zakresie rzeczowym zadania. Planuje się wykonanie rewitalizacji w 2017 r.

Komentarze...