Pożegnanie Komendanta WKU
access_time 2017-01-02 09:10:00
W tarnowskim WKU odbyło się pożegnanie ppłk. Zbigniewa Skurnowicza, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie, który służył na tym stanowisku blisko dziewięć lat.

W imieniu samorządu Powiatu Tarnowskiego podziękowanie za efektywną współpracę złożył kończącemu służbę w WKU w Tarnowie ppłk. Zbigniewowi SkurnowiczowiJacek Hudyma - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Współpraca ta koncentrowała się przede wszystkim na organizacji kwalifikacji wojskowej oraz różnorodnych formach promocji obronności, a także kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, podejmowanych przez WKU i tarnowskie Starostwo. - Pan ppłk Zbigniew Skurnowicz charakteryzował się zawsze wysoką kulturą osobistą, kompetencjami, otwartością i życzliwością - mówił Jacek Hudyma.

 

Komentarze...