Sześciu zwycięzców Budżetu Obywatelskiego
access_time 2016-10-03 08:00:00
Na co wydanych zostanie 2 mln zł z BO? Na sześć projektów - tak zdecydowali mieszkańcy w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu, które odbywało się tylko drogą elektroniczną, udział wzięło 6185 osób. Najwięcej głosów – 968 – oddano na projekt: Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2017 - informuje UMT.

Zwycięski projekt zakłada wsparcie kwotą 400 tysięcy złotych czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej,  proponujących różne formy aktywizacji starszym mieszkańcom miasta – od fitnessu, przez wykłady dotyczące profilaktyki zdrowia, warsztaty komputerowe i językowe, prelekcje tematyczne i inne zajęcia, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami seniorów.

Pozostałe projekty, przyjęte do realizacji to: Park Sanguszków – Jeszcze piękniej, zakładający dalszą rewitalizację Parku Sanguszków – 558 głosów, 500 tysięcy złotych; Kontynuacja I etapu budowy Parku Westerplatte  - 552 głosy, 400 tysięcy złotych; Kompleksowy remont centrum rehabilitacji dla dzieci – 526 głosów, 200 tysięcy złotych; Zespół ogólnomiejskich infrastrukturalnych inwestycji Strusińskich -  464 głosy, 262 tysiące złotych i Rozbudowa „Strefy Aktywności Tarnowian” w Tarnowie – Mościcach – 399 głosów, 250 tysięcy złotych.

Łączna kwota zadań, które zostały wybrane do realizacji wynosi 2012000 (dwa miliony dwanaście tysięcy złotych). Na podstawie par. 7 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego prezydent Tarnowa podwyższył pulę środków do wysokości kwoty uzupełniającej wartość projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów (projekt Rozbudowa „Strefy Aktywności Tarnowian” w Tarnowie – Mościcach).

Komentarze...