ZUS i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie podejmują współpracę
access_time 2016-10-03 08:00:00
Wspólne projekty badawcze, wymiana doświadczeń, wzajemny dostęp do bazy wiedzy i praktyki dla studentów - to główne punkty porozumienia Zakładu Ubezpieczeń Apołecznych i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Sygnatariusze porozumienia o współpracy zadeklarowali wspólne działania w zakresie dydaktycznym, naukowym, badawczym i rozwojowym. Zawarta umowa to połączenie teorii przekazywanej na uczelni wyższej z praktyką jej stosowania przez instytucję publiczną.

PWSZ w Tarnowie to prężnie rozwijająca się uczelnia w regionie. W 2016 roku została sklasyfikowana na wysokim trzecim miejscu wśród wszystkich wyższych szkół zawodowych w Polsce w najbardziej prestiżowym rankingu tego typu, przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Tarnowska uczelnia oferuje naukę na 17 kierunkach, 29 specjalnościach – wszystko w ramach 6 Instytutów. PWSZ w Tarnowie rozwija także kształcenie podyplomowe zapraszając chętnych aż na 17 kierunków.

Umowa między ZUS a PWSZ w Tarnowie została podpisana wczoraj tj. 27 września. Zakład reprezentowała Ewa Skąpska-Wilk, Dyrektor Oddziału ZUS w Tarnowie, uczelnie zaś prof. Jadwiga Laska, Rektor PWSZ oraz dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.

- Mam nadzieję, że umowa która została zawarta między ZUS a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie przyczyni się do wzrostu świadomości ubezpieczeniowej wśród młodych osób wkraczających dopiero na rynek pracy – powiedziała Ewa Skąpska-Wilk, podczas uroczystego aktu zawarcia porozumienia.

Następstwem zawartej wczoraj przez ZUS i PWSZ w Tarnowie umowy będzie możliwość odbywania praktyki lub stażu przez studentów w ZUS, inicjowanie wspólnych projektów badawczych, organizacja wspólnych wykładów i szkoleń. Pracownicy i studenci uczelni zyskają dostęp do informacji niezbędnych przy pisaniu prac naukowych. Pracownicy ZUS z kolei będą mogli korzystać z dorobku naukowego wypracowanego na PWSZ.

Komentarze...