Darmowe audioprzewodniki po powiecie - do pobrania
access_time 2016-07-28 08:00:00
Przewodnik dźwiękowy po atrakcyjnych turystycznie miejscach na terenie powiatu tarnowskiego uzyskał formę pozwalającą na odtwarzanie go na smartfonach i tabletach. Posiłkując się audycjami, ze słuchawkami na uszach można odbyć ciekawe wycieczki, w towarzystwie ekspertów, którzy tłumaczą bardziej zawiłe kwestie.

Zrealizowane przed kilku laty darmowe audycje, dotychczas dostępne w postaci, która uniemożliwiała ich wykorzystanie przy pomocy urządzeń mobilnych, zostały właśnie udostępnione w nowej formie na stronie http://studiopl.info/ w dolnym panelu strony głównej.

Podróż po południowej części powiatu można zacząć od Melsztyna. Audycja przybliża najciekawsze wydarzenia z historii tej jednej z największych rezydencji obronnych w dolinie Dunajca. Rycerze krzyża wyruszali stąd nawracać niewiernych na Wschodzie. Niedaleko Melsztyna znajduje się Siemiechów. Dlaczego ma to być miejscowość magiczna? Co to są zacheuszki? Jak wyobrażano sobie Adama i Ewę w połowie XVII wieku?

Audycja poświęcona kościołowi pw. MB Gromnicznej w Siemiechowie otwiera, zamknięte zazwyczaj, drzwi zabytkowej świątyni. Kolejny przystanek na dźwiękowym szlaku architektury drewnianej dotyczy Rzepiennika Biskupiego, gdzie znajduje się malutki kościółek, malowniczo położony na wzgórzu. W materiale dźwiękowym znalazło się omówienie najstarszej historii tych ziem. Prócz opowieści o świątyni jest także relacja o szczególnych mocach miejscowej wody, którą wierni czerpią w pobliskiego źródełka.

Kolejny odcinek poświęcono Ciężkowicom. Z audycji można się dowiedzieć, na co zwrócić uwagę w miejscowości, która inspirowała wielu artystów, z kim handlowano na miejscowym rynku i jakie pojawiały się tutaj towary? Są także informacje o tym, gdzie na miejscowym kościele znajdują się efektowne detale sztukatorskie.

Ostatni odcinek wędrówki audio w południowej części powiatu wyznaczono przy Cmentarzu Wojskowym w Dąbrówce Szczepanowskiej. Tutaj spacer po nekropolii stał się pretekstem do przypomnienia okoliczności krwawych bitew w czasie I wojny. Audycja odpowiada na pytania: dlaczego były one istotne dla rozstrzygnięcia konfliktu zbrojnego?

Drugi cykl materiałów dotyczących północnej części powiatu otwiera odcinek poświęcony przeszłości Pałacu Dworskiego w Radłowie. W kolejnej audycji omówiono okoliczności akcji III Most. Znalazły się tu wypowiedzi świadków tej historii, o których mówiono, że ocalili Londyn.

Następny odcinek audioprzewodnika wiedzie śladami bł. Karoliny Kózkówny przez Wał Rudę i Zabawę. Jest także audycja przybliżająca sylwetkę Jana Wnęka – Ikara znad Dunajca, który w XIX wieku zrealizował swoje marzenia o podboju przestworzy i zapłacił za to najwyższą cenę. Ostatni odcinek poświęcono kościołowi św. Stanisława w Skrzyszowie. Odwiedziny tej XVI wiecznej świątyni stały się pretekstem do opowieści o związanym z nią hetmanie Janie Tarnowskim.

Audycje na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie zostały zrealizowane przez Studio.pl, we współpracy z 07studio przy udziale licznej grupy ekspertów. Wśród nich znaleźli się między innymi: szef tarnowskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków Andrzej Cetera, przewodnik beskidzki Roman Frodyma, doktor nauk technicznych z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków Andrzej Krupiński oraz popularyzator historii, społecznik i gawędziarz Antoni Sypek.

Komentarze...