Wójta Gminy Skrzyszów z absolutorium
access_time 2016-06-29 08:00:00
Radni Gminy Skrzyszów udzielili Wójtowi Gminy Skrzyszów absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Wcześniej budżet pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

Dochody w budżecie zaplanowano w kwocie ponad 42 milionów złotych, zrealizowano je w 99,86 procentach. Wydatki wyniosły ponad 42 miliony złotych. To 96,25 procent założonego planu. W ubiegłym roku na inwestycję skrzyszowski samorząd przeznaczył ponad 8 milionów złotych. Ostatecznie wykorzystano 97,55 procent założonej kwoty.

Największymi inwestycjami realizowanymi w 2015 roku były: przebudowa drogi gminnej „Pogórz” w miejscowości Pogórska Wola – na ten cel przeznaczono ponad 1,7 miliona złotych, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogórska Wola – prawie 900 tysięcy złotych. Prawie milion złotych zostało przeznaczone na remont dróg i nakładek asfaltowych. Wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg: w miejscowości Pogórska Wola – „Na Zaworskiego”, „Podlesie”, w miejscowości Łękawica – „Na Bednarza”, „Podlesie”, „Na Widłe”, „Na Horbacewicza”, w miejscowości Szynwałd – „Krzywa droga”, „Zagumnie”, „Na Czekaja”, w miejscowości Skrzyszów – „Bienówki”, „Na Korusa”. Ponad 600 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na budowę chodników. Powstały kolejne odcinki chodników w każdej miejscowości.

Prawie 250 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na budowę ścieżki rowerowej w Szynwałdzie - etap III oraz wykonanie kładek.

Sukcesywnie przy wsparciu gminy, modernizowana jest droga DK94g. W 2015 roku oddano do użytku osiem zatoczek autobusowych. Bardzo potrzebne prace wykonane zostały przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gmina zakupiła 5 wiat przystankowych. Droga DK94g jest bardzo ruchliwą drogą krajową, dlatego aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy, wzdłuż drogi w miejscowościach Ładna i Pogórska Wola w minionym roku oddano do użytku ponad 1,5 km ciągów pieszo – rowerowych.

Ponad 100 tysięcy złotych zostało przeznaczone na remont pomieszczeń garażowych i sanitarnych w budynku OSP w Skrzyszowie w ramach programu „Małopolskie Remizy”.

Ponadto zakończono budowę hali sportowej w Łękawicy – całkowity koszt to ponad 3 miliony złotych, zakończono również budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ładna – całkowita wartości inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych.

W 2015 roku zakupiona została koparka Liebherr A312, dzięki której można wykonać wiele prac związanych z przebudową nowych dróg, przebudową przepustów czy innych prac drogowo – budowlanych. Koparka kosztowała ponad 100 tysięcy złotych.

Komentarze...