Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty
access_time 2016-05-13 08:00:00
307 mln zysku netto wypracowała w pierwszym kwartale tego roku Grupa Azoty. Wynik udało się osiągnąć mimo znacznego spadku przychodów ze sprzedaży, które w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 r. były niższe o 360 mln zł.

Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał 2016r. z porównywalnym do ubiegłorocznego zyskiem netto na poziomie 307 mln zł (306 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Na poziomie zysku z działalności operacyjnej EBIT wynik wzrósł o ponad 25 mln zł względem roku ubiegłego przy niższych o blisko 360 mln zł przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,47 mld zł (wobec 2,83 mld w 1Q roku ubiegłego).

- Pozytywnie oceniamy I kwartał 2016 i zrealizowane wyniki, które na poziomie operacyjnym EBITDA osiągnęły poziom 517 mln zł, wykazując wzrost o 31 mln r/r i realizując przy tym wyższą, 21 proc. marżę. Mamy jednak świadomość rosnących wyzwań jakie stoją przed nami w całym 2016 roku. Premie realizowane do tej pory w obszarze surowcowym spotkają się z rosnącym oczekiwaniem korekty naszej polityki cenowej, co już zauważamy w segmencie nawozowym oraz chemicznym - komentuje raportowane wyniki Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty.

- W segmencie Tworzyw, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zmagamy się ze skokowym wręcz wzrostem presji cenowej na rynku, zarówno w obszarze poliamidu 6 jak i kaprolaktamu. Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje jak ważne jest ukierunkowanie biznesu na produkcję wyrobów bardziej przetworzonych. Jest to tym samym dla nas priorytet zarówno inwestycyjny jak i organizacyjny w obecnym roku – uzupełnia Prezes Skolmowski.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy

Puławska Spółka osiągnęła w IQ 2016r. zysk netto na poziomie 161 mln zł wobec 175 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 952 mln zł wobec 1070 mln zł w IQ 2015 r..

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police

Policka Spółka osiągnęła w IQ 2016r. zysk netto na poziomie 68 mln zł wobec 51 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 687 mln zł (746 mln zł w IQ 2015).

Wyniki jednostkowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska Spółka osiągnęła w IQ 2016r. zysk netto na poziomie 66 mln zł wobec 60 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 441 mln zł (543 mln zł w IQ 2015).

Poniżej prezentacja wyników do pobrania.

Komentarze...