Wykłady otwarte „Spotkania z Nauką” w MWSE
access_time 2016-02-25 13:48:00
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna zaprasza na kolejny wykład otwarty prof. MWSE, dr hab. Władysława Błasiaka zatytułowany „Tęcza. Od mitów do zrozumienia. Wykład odbędzie się 11 marca o godz. 12.00 w budynku MWSE.

Celem wykładów jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Tarnowa, przede wszystkim wśród studentów oraz uczniów szkół średnich Profesor Władysław Błasiak jest autorem licznych publikacji z zakresu dydaktyki fizyki oraz teorii nauczania, a także programów nauczania oraz podręczników szkolnych.

Tęcza. Od mitów do zrozumienia

Tęcza jest symbolem nadziei. Na wykładzie zostanie podjęta próba historycznego przedstawienia kolejnych etapów rozumienia zjawiska tęczy, poczynając od czasów biblijnych. Rozpoczniemy od IX Księgi Rodzaju, a zakończymy na wynikach symulacji komputerowych. Bazując na elementarnych, szkolnych prawach przyrody, pokażemy, w jaki sposób pozwalają one wyjaśnić zjawisko tęczy. Na zakończenie zaproponujemy dyskusję na temat tego, co to znaczy rozumieć świat oraz na temat roli piękna oraz rozumu w poznawaniu przyrody. Dokonamy także krytycznej analizy merytorycznej wybranych wierszy B. Leśmiana, C. Miłosza, C.K. Norwida i kilku innych wybitnych poetów oraz ocenimy prawdziwość wybranych przysłów ludowych o tęczy.

Wykład Tęcza. Od mitów do zrozumienia'' odbędzie się w piątek, 11 marca 2016 r. o godz. 12.00 w budynku MWSE przy ul. Waryńskiego 14, sala nr 19).  Organizatorzy proszą osoby zainteresowane o potwierdzenie swojego uczestnictwa pod nr tel. 14 65 65 565.

Komentarze...