Klub Samopomocy „Wiosna Życia" wznawia spotkania
access_time 2016-02-04 09:31:00
Podczas zajęć seniorzy będą mogli m.in. poznać podstawy obsługi komputera, nauczyć języków obcych i uczestniczyć w różnych warsztatach plastycznych. Klub mieści się w budynku Niepublicznego Gimnazjum " U Konarskiego" przy ul. Szewskiej 7, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 14-18. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Klub Samopomocy "Wiosna Życia" finansowany w ramach zadania publicznego pt. "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa oraz dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Zadaniem ośrodka jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na integrację pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi a także podjęcie działań, których celem jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.

Klub mieści się w budynku Niepublicznego Gimnazjum „U Konarskiego” w Tarnowie przy ul. Szewskiej 7. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13-17. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Klub powstał na prośbę mieszkańców dzielnicy Gumniska, a organizacją prowadzącą jest Fundacja Partnerstwo dla Przyszłości.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach szczegółowe informacje uzyskają pod nr tel. 537 709 664

Komentarze...