W piątek startuje Fabryka Przyszłości (FOTO)
access_time 2014-02-26 09:53:07
Pod tą nazwą kryje się ośrodek, którego głównym celem będzie promowanie cyfrowych rozwiązań edukacyjnych i implementacja ich w polskim systemie oświaty. Placówka mieści się przy ul. Szerokiej 7 i zaskakuje poziomem sprzętu oraz nowoczesnością rozwiązań oraz oferty.
Jak mówią inicjatorzy Fabryki ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” to miejsce otwarte dosłownie: na potrzeby uczniów, nauczycieli, seniorów i wszystkich głodnych cyfrowych umiejętności wiedzy tarnowian, i metaforycznie: nie zamykamy się na żadne nowe idee, poprawiające stan polskiej oświaty i projektujące jej przyszłość. Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości, dzięki wsparciu tarnowskiego samorządu i firm - Lenovo, Intel, Cisco, Acer, Image Recording Solutions, Asseco, Microsoft i MALOW dysponuje bowiem pierwszą „halą fabryczną”. Jeszcze niewielką, ale nowocześnie wyposażoną zaadaptowaną i wyposażoną siedzibą przy ul. Szerokiej 7 w Tarnowie. – Będzie to miejsce eksperymentów metodycznych i ośrodek wspierający transfer dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej do szkół. Podejmiemy współpracę z wszystkimi zainteresowanymi, ale przede wszystkim koncentrować się będziemy na systemie oświaty Tarnowa i subregionu tarnowskiego – zapowiada Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", pomysłodawca uruchomienia Fabryki. – Już dziś gotowi jesteśmy działać na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych kadry nauczycielskiej, realizujemy bowiem – wspólnie z MCDN - innowacyjny projekt „Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego”. Inicjatorzy Fabryki pamiętali także o seniorach. W lokalu przy ul. Szerokiej 7 prowadzone są od kilku miesięcy działania wprowadzające w cyfrowy świat tarnowskich seniorów. Projekt ten wsparł grantem Urząd Miasta Tarnowa, zaś spora skala zajęć oferowanych w Fabryce możliwa jest dzięki aktywności Tarnowskich Latarników Polski Cyfrowej, działających w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, którego SMWI jest krajowym koordynatorem. – Rozwój Fabryki Przyszłości zakłada rozszerzenie kooperacji z przedsiębiorstwami oferującymi innowacyjne produkty technologii informacyjno-komunikacyjnych, narzędzia i treści edukacyjne oraz wyposażenie szkół, a także dalszą współpracę z władzami samorządowymi, również na poziomie wojewódzkim – tłumaczy Artur Krawczyk, członek zespołu kreatywnego Fabryki. – Znajomość współczesnych cyfrowych środków komunikacji i nauczania jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Super, że to właśnie w Tarnowie pojawiła się inicjatywa nowoczesnej edukacji, która zajmować się będzie upowszechnianiem zarówno wśród młodych ludzi, jak i seniorów szeroko rozumianych umiejętności cyfrowych. To duża szansa dla naszych mieszkańców i dla całego miasta. O skali tego przedsięwzięcia świadczy chociażby nawiązanie współpracy z takimi gigantami jak Intel czy Microsoft, które za pośrednictwem Fabryki zawitają do Tarnowa. Jestem podwójnie zadowolony, ponieważ jako samorząd, przekazując lokal dla potrzeb Fabryki, przyczyniliśmy się do jej rozruchu – mówi zastępca prezydenta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański. Fabryka Przyszłości jest inicjatywą tarnowskiego Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz grupy ekspertów specjalizujących się w edukacji oraz technologiach cyfrowych. FOTO: Norbert Ziemirski
Komentarze...